Účinky kaše z Aloe vera proti HIV infekci

název (cs) Předběžná studie účinků kaše z aloe vera proti HIV infekci.
název Preliminary trial of aloe vera gruel on HIV infection.
publikace Journal of alternative and Complementary medicine (New York, N.Y.) 2012 Sep; 18(9):850-3 ISSN 1557-7708
1078-5535
autoři Olatunya OS; Olatunya AM; Anyabolu HC; Adejuyigbe EA; Oyelami OA vydáno 2012-08-08
pracoviště
(Nigérie)
Department of Pediatrics and Child Health, Wesley Guild Hospital Unit, Obafemi Awolowo University, Teaching Hospital's Complex Ile Ife, Ilesa, Osun State, Nigeria.
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22873342
překlad Jan Mizera datum 2013-04-27

abstract

Deseti (10) mladým ženám s diagnostikovanou infekcí virem HIV (virus lidské imunitní nedostatečnosti) v nemocnici Wesley Guild Hospital Ilesa (jednotce Obafemi Awolowo University Teaching Hospital, Ile Ife, Osun State, Nigeria ), které nesplňovaly vnitrostátní kritéria pro užití antiretrovirových léků, bylo denně podáváno 30-40 ml kaše z Aloe vera (Aloe barbadensis miller).


metoda

Po dobu jednoho roku byly u těchto žen monitorovány tyto ukazatele: počty CD4 lymfocytů, celkové zlepšení a fyzické zdraví (včetně přírůstku hmotnosti). Zjištěné údaje byly srovnány s kontrolní skupinou 20 lidí odpovídajícího věku, kterým byla poskytnuta antiretrovirová léčba. Jeden (1) pacient, který špatně snášel antiretrovirové léky, přešel na Aloe vera.


výsledek

Průměrný přírůstek hmotnosti u těch, kdo užívali Aloe vera, činil 4,7 kg, ve srovnání s 4,8 kg u těch, kdo byli léčeni antiretrovirotiky (p=0,916).

Průměrný nárůst počtů CD4 lymfocytů byl v testované skupině 153,7 buněk / μL ve srovnání s 238,85 buňkami / μL u kontrolní skupiny (p=0,087). U obou skupin se nevyskytovaly výrazné vedlejší účinky (vyjma 1 pacienta, který přešel z antiretrovirotik na Aloe vera kaši).


závěr

Tato předběžná data naznačují, že by konzumace aloe vera, vzhledem k snadné dostupnosti a nízkým nákladům, mohla pomoci lidem v tropických oblastech, kteří se nakazili HIV.