Účinky Aloe vera gelu u obézních pacientů s prediabetem a neléčeným diabetem

název (cs) Metabolické účinky komplexu aloe vera gelu u obézních pacientů s prediabetem a časným neléčeným diabetem: randomizovaná kontrolovaná studie.
název Metabolic effects of aloe vera gel complex in obese prediabetes and early non-treated diabetic patients: randomized controlled trial.
publikace Nutrition 2013 Sep;29(9):1110-4. doi: 10.1016/j.nut.2013.02.015. Epub 2013 Jun 2. Copyright © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved. ISSN 1873-1244
0899-9007
autoři Choi HC; Kim SJ; Son KY; Oh BJ; Cho BL vydáno 2013-06-06
pracoviště
(Jižní Korea)
Department of Family Medicine, Seoul National University Hospital, Seoul, South Korea.
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23735317
překlad Jan Mizera datum 2014-04-29

Cíl

Metabolické účinky komplexu aloe vera gelu (Aloe QDM komplex) na lidi s prediabetem nebo časným stádiem diabetes mellitus (DM) jsou neznámé.

Cílem této studie bylo zjistit účinky Aloe QDM komplexu na tělesnou hmotnost, tělesný tuk (Body Dat Mass; BFM), glukózu na lačno (Fasting Blood Glucose; FBG), inzulin v séru na lačno a na ukazatel Homeostasis Model of Assessment – Insulin Resistance (HOMA-IR), u obézních jedinců s prediabetem, nebo časným stádiem DM, kteří neužívali léky na diabetes.


Metody

Účastníci (n = 136) byli náhodně přiřazeni do intervenční nebo do kontrolní skupiny a vyšetřeni na vstupu a po 4 a 8 týdnech.


Výsledky

Studie přišla o 6 pacientů z kontrolní skupiny a 8 pacientů z intervenční skupiny.

Po 8 týdnech byla tělesná váha (P = 0,02) a BFM (P = 0,03) signifikantně nižší u intervenční skupiny.

Po 4 týdnech byla hladina inzulinu v séru (P = 0,04) a HOMA-IR (P = 0,047) nižší u intervenční skupiny; tyto byly nižší i po 8 týdnech, ale s hraniční signifikancí (P = 0,09; respektive P = 0,08).

Po 8 týdnech měla FBG v intervenční skupině tendenci klesat (P = 0,02), ale rozdíl mezi skupinami nebyl signifikantní (P = 0,16).


Závěr

U obézních jedinců s prediabetem, nebo časným neléčeným diabetem, snížil Aloe QDM komplex tělesnou hmotnost, tělesný tuk (BFM) a inzulinovou rezistenci.