Působení extraktu aloe vera na buňky lidské rohovky

název (cs) Působení extraktu aloe vera na buňky lidské rohovky.
název Aloe vera extract activity on human corneal cells.
publikace Pharm Biol. 2012 Feb;50(2):147-54. ISSN 1744-5116
1388-0209
autoři Wozniak A; Paduch R vydáno 2012-02-17
pracoviště
(Polsko)
Department of Ophthalmology, Medical University in Lublin, Lublin, Poland.
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22338121
překlad Diana Ballová datum 2013-04-15

Kontext

Oční onemocnění jsou v současnosti vážným problémem moderní společnosti. Pacienti trpí různými očními chorobami, jmenovitě konjunktivitidou (zánět spojivek, pozn. překl), suchým okem, dakryocystitidou (zánět slzného vaku, pozn. překl.) nebo degenerativními onemocněními.

Proto je třeba představit nové léčebné metody, včetně použití léčivých rostlin. Aloe vera [Aloe barbadensis Miller (liliovité)] má léčivé vlastnosti při léčbě ran a vykazuje imunomodulační, protizánětlivé a antioxidační působení.


Metody

Pro zkoušení toxicity, protinádorové aktivity, snížení reaktivních forem kyslíku (ROS), hladiny oxidu dusnatého (NO) a cytokinů a distribuce F-aktinu v buňkách byly příslušně použity NR vychytávání (neutral red = neutrální červeň, pozn. překl.), MTT (kolorimetrická zkouška pro měření aktivity buněčných enzymů, pozn. překl, zdroj Wikipedia), DPPH • redukce, Griessova reakce, ELISA a rodamin-faloidínové barvení.


Cíl

Tato studie analyzuje účinek výtažků Aloe vera získaných různými rozpouštědly na in vitro kultuře lidských 10.014 pRSV-T buněk rohovky.


Výsledky

Nenašli jsme žádnou toxicitu etanolových, ethylacetátových a heptanových výtažků Aloe vera na lidské buňky rohovky. Nebylo pozorováno žádné snížení aktivity ROS heptanového extraktu a stopového vlivu ethanolového výtažku Aloe vera (jen při vysokých koncentracích 125 mikrogramů / ml).

Pouze ethylacetátový extrakt vykazoval zřetelný efekt likvidující volné radikály. Rostlinné extrakty snížily produkci NO lidskými buňkami rohovky ve srovnání s neléčenými kontrolami. Po přidání extraktů Aloe vera do kultivačního média klesla produkce cytokinů (IL-1β, IL-6, TNF-α a IL-10).


Diskuse

Aloe vera obsahuje více farmakologicky účinných látek, které jsou schopny modulovat buněčné fenotypy a funkce. Etanolové a ethylacetátové extrakty Aloe vera mohou být použity v očních kapkách na léčbu zánětů a jiných onemocnění vnějších částí oka včetně rohovky.