Srovnání účinků propolisu, Aloe vera a chlorhexidinu proti Enterococcus faecalis

název (cs) Srovnání antibakteriální aktivity propolisu a Aloe vera proti Enterococcus faecalis (studie in vitro).
název A Comparison between Antibacterial Activity of Propolis and Aloe vera on Enterococcus faecalis (an In Vitro Study).
publikace International journal of molecular and cellular medicine, 2013 Summer;2(3):110-6. ISSN 2251-9637
autoři Ehsani M; Amin Marashi M; Zabihi E; Issazadeh M; Khafri S vydáno 2014-02-20
pracoviště
(Irán)
1) Dental Materials Research Center, School of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
2) Department of Bacteriology and Virology, School of Medicine, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran.
3) Cellular and Molecular Biology Research Center (CMBRC), Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran. ; Department of Pharmacology & Physiology, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences , Babol, Iran.
4) Department of Social Medicine, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24551800
překlad Jan Mizera datum 2013-02-21

Kontext

Důležitým aspektem endodontické léčby je odstranění bakterií, včetně Enterococcus faecalis, z kořenového kanálku. Zaměřili jsme se na srovnání antibakteriální aktivity Chlorhexidinu s dvěma přírodními léčivy.


Metody

Antibakteriální aktivity tří různých extraktů propolisu (koncentrace alkoholu: 0, 15, 40%) a Aloe vera gelu proti E. faecalis byly porovnávány použitím tří metod:

  • diskový difuzní test
  • mikrodiluční metoda
  • přímý kontaktní test ("direct contact test", pozn.)

U Aloe vera gelu byl kromě účinku na výše zmíněnou bakterii otestován i účinek na Staphylococcus aureus a Streptococcus mutans.


Výsledky

Diskový difuzní test odhalil, že alkoholové extrakty propolisu (koncentrace alkoholu 15 a 40%) a Aloe vera gel vykazují antibakteriální aktivity, ale vodný extrakt propolisu v tomto testu žádný efekt neprokázal.

Hodnoty MIC („minimální inhibiční koncentrace“, pozn.) u alkoholových extraktů propolisu, aloe vera gelu a vodného extraktu propolisu (0% alkoholu) byly 313 µg/ml, 750 µg/ml, 2250 µg/ml, respektive >=500, čili mnohem vyšší, než u Chlorhexidinu.

Při přímém kontaktním testu vykazovaly všechny tři extrakty propolisu, na rozdíl od Aloe vera, antibakteriální účinky proti E. faecalis. Aloe vera gel dále vykazoval významné antibakteriální působení proti S. aureus a S. mutans.


Diskuse

Hydro-alkoholické extrakty propolisu, a Aloe vera gel, vykazovaly antibakteriální účinek proti E. faecalis, nicméně propolis je účinnější než Aloe vera. Antibakteriální účinek Aloe vera proti S. aureus a S. mutans je nízký (MIC >= 2250 µg/ml).

Alkoholové extrakty propolisu ve vhodné koncentraci, a některé frakce Aloe vera gelu, by mohly být dobrou volbou pro desinfekci kořenového kanálku v endodontické léčbě.