Popáleniny 2. stupně: Aloe vera gel nebo sulfadiazin stříbrný?

název (cs) Účinnost Aloe Vera gelu při léčbě popálenin 2. stupně, v porovnání s krémem s 1 % sulfadiazinu stříbrného.
název Effectiveness of Aloe Vera gel compared with 1% silver sulphadiazine cream as burn wound dressing in second degree burns.
publikace The Journal of the Pakistan Medical Association (JPMA) 2013 Feb;63(2):225-30 ISSN 0030-9982
autoři Shahzad MN; Ahmed N vydáno 2013-07-31
pracoviště
(Pákistán)
Department of Plastic Surgery, Nishtar Hospital, Multan, Pakistan.
e-mail drmuhammaad@gmail.com
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23894900
překlad Jan Mizera datum 2013-09-01

cíl

Zhodnotit účinnost Aloe Vera gelu, jakožto krytí při léčbě povrchových popálenin a popálenin střední tloušťky, ve srovnání s 1% krémem sulfadiazinu stříbrného (SSD).


metoda

Tato intervenční srovnávací studie probíhala na jednotce popálenin a oddělení plastické chirurgie nemocnice Nishtar v Multanu, Pákistán, mezi červencem 2008 a prosincem 2010.

Celkový počet 50 pacientů s povrchovými a středně hlubokými popáleninami byl náhodně rozdělen do dvou ekvivalentních skupin pomocí vícestupňového výběru. Jedna skupina byla převazována Aloe vera gelem, zatímco druhá byla léčena 1% krémem sulfadiazinu stříbrného. Výsledky, které jsme srovnávali, zahrnovaly trvání epitelizace rány, úlevu od bolesti a finanční nákladnost léčby.


výsledek

U pacientů léčených Aloe Vera gelem se popáleniny hojily významně dřívě než u pacientů léčených 1% sulfadiazinem stříbrným. U všech pacientů z Aloe Vera skupiny ustoupila bolest dříve než u těch, kteří byli léčeni SSD.


závěr

Pacientům s popáleninami, kteří byli převazováni Aloe Vera gelem, se vedlo lépe v porovnání s pacienty, kteří byli převazováni SSD, a to vzhledem k časnější epitelizaci rány, rychlejší úlevě od bolesti a vzhledem k vyšší finanční efektivitě léčby.