Farmakologické vlastnosti Aloe vera

název (cs) Farmakologické vlastnosti Aloe vera: Revalidace prostřednictvím experimentálních a klinických studií.
název Pharmacological attribute of Aloe vera: Revalidation through experimental and clinical studies.
publikace Ayu. 2012 Apr-Jun; 33(2): 193–196. doi: 10.4103/0974-8520.105237. (Ayu ISSN 0974-8520
0974-8520
autoři Gupta VK vydáno 2013-04-06
pracoviště
(Irán)
Assistant Professor, Department of Public Health Dentistry, Faculty of Dental Sciences, Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University (upgrade KGMC), Lucknow, Uttar Pradesh, India.
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23559789
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3611630/
překlad Jan Mizera datum 2014-07-01

Abstrakt

Aloe vera byla dlouho používána jako tradiční lék k navození hojení ran. Jde o přírodní produkt, který je v současnosti využíván v kosmetickém průmyslu. Přestože má Aloe vera řadu různých indikací, byly za původce prospěšných účinků spojených s Aloe vera jednotně považovány polysacharidy obsažené v gelu z listů. Biologické aktivity zahrnují podporu hojení ran, proti-houbovou, protizánětlivou, proti-rakovinnou a imunomodulační aktivitu. Gingivální fibroblasty hrají důležitou roli při hojení ran v dutině ústní. Pro zjištění její skutečné efektivity v orálním zdraví je nutné provést dvojitě zaslepené kontrolované studie.


Úvod

Aloe vera ([1]Aloe barbadensis Miller) vytrvalý suchomilný sukulent, který má ve svých listech pletivo uchovávající vodu, což umožňuje přežití v suchých oblastech s nepravidelnými srážkami. Rostlina má tuhé šedozelené listy lancetovitého tvaru, které obsahují čirý gel v centrální slizovité dřeni. Za původce prospěšných účinků spojených s Aloe vera byly považovány polysacharidy obsažené v gelu z listů.

Historicky se Aloe používala k různým medicínským účelům. Aloe vera byla dlouho používána jako tradiční lék k navození hojení ran. Postupem času byla tato rostlina známá pod mnoha jmény, jako například "nebeská hůlka" (the wand of heaven), "požehnání z nebe" (heaven’s blessing) a "tichý léčitel" (the silent healer). Jde o přírodní produkt, který je v současnosti velmi intenzivně využíván v kosmetickém průmyslu.


Aktivní složky Aloe vera

V gelu uvnitř Aloe vera bylo identifikováno více než 75 aktivních složek, mezi něž patří vitamíny, minerály, enzymy, cukry, antrachinony nebo fenolové složky, lignin, saponiny, steroly, aminokyseliny a salicylová kyselina.

Aktivní složky gelu z dřeně listů Aloe vera a exsudátů[2] ukazuje tabulka 1:

Třída Složky
Vitamíny B1, B2, B6, C, A (β-karoten), cholin, kyselina listová, α-tokoferol
Enzymy alkalická fosfatáza, amyláza, karboxypeptidáza, kataláza, bradikináza, cyklooxidáza, peroxidáza, cyklooxygenáza, lipáza, oxidáza, fosfoenolpyruvát karboxyláza, superoxiddismutáza
Antrachinony / antrony aloe-emodin, aloová kyselina, anthranol, aloin A a B (společně označovány jako barbaloin), isobarbaloin, emodin, ester skořicové kyseliny
Anorganické složky Vápník, chlor, chrom, měď, železo, hořčík, mangan, selenium, zinek, draslík, fosfor, sodík
Karbohydráty čistý mannan, acetylovaný mannan, acetylovaný glukomannan (acemannan), galaktan, glukogalaktomannan, galaktogalakturan, galaktoglukoarabinomannan, arabinogalaktan, pektinové substance, xylan, celulóza
Sacharidy mannóza, glukóza, L-rhamnóza, aldopentóza
Organické složky a lipidy arachidonová kys., γ-linolenová kys., steroidy (kampestrol, cholesterol, β-sitosterol), triglyceridy, triterpenoidy, giberilin, ligniny, sorban draselný, kyselina salicylová, kyselina močová
Chromony 8-C-glucosyl-(2'-O-cinnamoyl)-7-O-methylaloediol A, 8-C-glucosyl-(S)-aloesol, 8-C-glucosyl-7-O-methyl-(S)-aloesol, 8-C-glucosyl-7-O-methylaloediol, 8-C-glucosyl-noreugenin, isoaloeresin D, isorabaichromone
Neesenciální a esenciální aminokyseliny alanin, arginin, kyselina asparagová, kyselina glutamová, glycin, histidin, hydroxyprolin, isoleucin, leucin, lyzin, methionin, fenylalanin, prolin, threonin, tyrozin, valin

Biologické aktivity

Mnoho výzkumů se pokusilo spojit chemické složky v gelu se specifickými biologickými účinky.


Účinky na hojení ran

Ohledně mechanismů účinků aloe gelu na hojení rány byly vysloveny různé hypotézy, které zahrnují jednak to, že aloe gel zvlhčuje ránu, zvyšuje migraci epiteliálních buněk, zrychluje vyzrávání kolagenu a redukuje zánět. [3]

Glukomannan (polysacharid bohatý na mannózu) a giberelin (růstový hormon) interagují s receptorem pro růstový hormon na fibroblastu, čímž stimulují jeho aktivitu a proliferaci, což v důsledku zvyšuje syntézu kolagenu, v návaznosti na topickou nebo orální aplikaci. [4]

V granulační tkáni hojící se rány je v návaznosti na orální a topické podání dále pozorován vzestup syntézy hyaluronové kyseliny a dermatan sulfátu. [5]

Aloe vera gel obsahuje glykoprotein s aktivitou podporující proliferaci buňky, [6] zatímco v jednom výzkumu bylo zjištěno, že Aloe vera gel zlepšuje hojení ran tím, že zvýší dodávku krve, čímž se v důsledku zvýší okysličení. [7] Topické podání alantoinového gelu odvozeného z Aloe vera stimulovalo aktivitu fibroblastů a proliferaci kolagenu. [8]


Účinky na hydrataci kůže

Mukopolysacharidy pomáhají udržet v kůži vlhkost. Má se za to, že produkty obsahující Aloe vera gel zlepšují hydrataci pokožky zřejmě přímým zvlhčujícím mechanismem. [9]


Účinek proti státnutí (anti-aging)

Aloe stimuluje fibroblasty, které produkují kolagenová a elastinová vlákna, která udržují kůži více pružnou a méně vrásčitou. [10]


Protizánětlivé účinky

Aloe inhibuje cyklooxigenázovou cestu a snižuje prostaglandin E2 (PGE2). Nedávno byla z gelových extraktů izolována nová protizánětlivá složka nazvaná C-glykosyl chromon. [11]

Dále byla nedávno z aloe izolována peptidáza bradykináza a bylo prokázáno, že je schopna štěpit bradykinin, což je zánětlivá substance, která vyvolává bolest. [12]


Antibakteriální účinky

Aktivita vnitřního Aloe vera gelu proti Gram-pozitivním a Gram-negativním bakteriím byla prokázána několika různými metodami. [13] Dva organizmy, Streptococcus pyogenes a Streptococcus faecalis, byly inhibovány Aloe vera gelem. [14] Aloe vera gel údajně působil baktericidně proti Pseudomonas aeruginosa, zatímco acemannan bránil bakterii v přilnutí k jednovrstevné kultuře epiteliálních buněk lidských plic (pozn.: in vitro). [15]


Antifungální účinky

Příprava zpracovaného Aloe vera gelu údajně inhibovala růst Candida albicans. [14]


Antivirový efekt

Toto působení může být přímé, nebo nepřímé. Nepřímé v důsledku stimulace imunitního systému a přímé vlivem antrachinonů. Antrachinon aloin aktivuje rozmanité obalené viry; herpes simplex, varicella zoster a influenza. [16]


Účinky na imunitní systém

K imunomodulačním účinkům dochází cestou aktivace buněk makrofágů, které pak produkují oxid dusnatý (NO), vylučují cytokiny (např. tumor nekrotizující faktor-α [TNF-α], interleukin-1 [IL-1], interleukin-6 [IL-6] a interferon-γ [IFN-γ]), a prezentují povrchové buněčné markery.[17,18]


Antioxidační vlastnosti

V Aloe vera gelu byly zjištěny aktivity enzymů glutathion peroxidázy, superoxiddismutázy a fenolových antioxidantů, které by mohly být zodpovědné za tyto antioxidační účinky. [19]


Protinádorový účinek

Dvě frakce, které se považují za původce protirakovinných účinků aloe, zahrnují glykoproteiny (lektiny) a polysacharidy.[3] Různé studie naznačovaly protinádorovou aktivitu Aloe vera gelu ve smyslu snížení počtu nádorových buněk, zmenšení tumoru, nekrózy tumoru a prodloužené míry přežití.

Byla také zjištěna indukce glutathion S-transferázy a inhibice tumor-podporujícího účinku forbol myristát acetátu, z čehož plyne možné nasazení aloe gelu v chemoprevenci nádorových onemocnění.[20] Nepřímé protinádorové působení je důsledkem stimulace imunitní odpovědi.[21]


Laxativní (projímavý) účinek

Antrachinony zvyšují obsah vody ve střevě, stimulují sekreci vody a zvyšují střevní peristaltiku[22]


Antiseptické vlastnosti

Aloe vera obsahuje šest antiseptických agens: lupeol, salicylovou kyselinu, močovinový dusík, skořicovou kyselinu, fenol a síru. [23]


Použití aloe vera v zubařství

Aftózní vřed

Bylo zjištěno že acemannanový hydrogel urychluje hojení aftózních vředů a snižuje s nimi spojenou bolestivost. [24]

Výzkumníci hodnotili gel kombinující allantoin, Aloe vera a oxid křemičitý a jeho účinky na aftózní vředy dutiny ústní.[25] Každý pacient si po dobu 3-4 měsíců vedl deník, do kterého zapisoval počet a trvání aftózních vředů, interval mezi vředy, jejich velikost a bolestivost. Snížené trvání lézí v jedné větvi studie a prodloužený interval mezi lézemi v druhé větvi studie, byly v obou případech statisticky signifikantní. Gel však neprokázal žádné konzistentní účinky na vředy v ústní dutině. (pozn. překlad.: signifikance výsledků se nepotvrdila v závěrečné kontrolní fázi studie, kdy samotný oxid křemičitý dosáhl stejných výsledků jako kompletní gel se všemi výše uvedenými složkami).

Orální lichen planus

Pacientovi s lichen planus se systémovým postižením byla nasazena terapie Aloe vera. Jeho léčba zahrnovala 2,0 uncí (pozn.: 56,8 ml) stabilizované Aloe vera šťávy denně po dobu 3 měsíců, dále topickou aplikaci Aloe vera balzámu na rty a aloe krému na svědící ruce. Léze v ústech vymizely během 4 týdnů, nicméně systémové léze vyžadovaly delší léčbu, částečně kvůli tomu, že pacient dočasně přerušil terapii aloe a vyhledal alternativní zdroj léčby.[26]

46 pacientů s OLP bylo náhodně rozděleno do 2 skupin. Jedna skupina byla léčena ústní vodou s Aloe vera, druhá 0,1% triamcinolon-acetonidem (TA). Délka léčby byla pro obě skupiny 4 týdny. Pacienti byli hodnoceni v 8. a 16. den a po dokončení léčby (kontrolní návštěvy 1-3). Poslední kontrola byla po 2 měsících od zahájení léčby (kontrolní návštěva 4). Ústní voda s Aloe vera je účinnou náhradou za TA při léčbě OLP.[27]

Dvojitě-zaslepená studie na 54 pacientech, kteří byli náhodně rozděleni do 2 skupin, které po dobu 8 týdnů dostávaly Aloe vera gel nebo placebo. Nejčastějším místem výskytu OLP byl spodní ret. 81 % pacientů léčených Aloe vera mělo po 8 týdnech léčby dobré výsledky, zatímco podobná odpověď byla jen u 4 % pacientů léčených placebem (P<0,005). Aloe vera gel tudíž může být považován za bezpečnou alternativu v léčbě pacientů s OLP. [28]

Při další dvojitě-zaslepené studii na 64 pacientech s OLP byli pacienti náhodně přiřazení buď do Aloe vera (32 pacientů) nebo placebo (32 pacientů) skupiny, a byli léčeni dávkami 0,4ml (70% koncentrace) třikrát denně. Pacienti byli hodnoceni po 6 a 12 týdnech. Ve skupině Aloe vera bylo dosaženo kompletní remise bolesti u 31,2 % případů po 6 týdnech a u 61 % po 12 týdnech. V placebo skupině byla procenta 17,2 respektive 41,6. Vyvozujeme, že Aloe vera zlepšuje celkovou kvalitu života pacientů s OLP (pozn.překlad.: kvantifikuje se pomocí různých škál kvality života - „quality of life scale/score“). [29]

Gingivální

Aloe vera gel byl údajně použit k léčbě gingivitidy (pozn.: zánět dásní) a byl účinný proti virům herpes simplex (HSV). [30,31] Acemannan, významný glukomannan, stimuluje proliferaci gingiválních fibroblastů.

Dřeň

Acemannan podporuje tvorbu dentinu díky stimulaci proliferace primární lidské zubní dřeňové buňky a dále díky stimulaci diferenciace, tvorby extracelulární matrix a mineralizace. Acemannan má také dřeňovou biokompatibilitu a podporuje organizaci měkké tkáně. [32]

Bakterie

Výsledky ukázaly, že zubní gel s Aloe vera a zubní pasty byly stejně účinné proti C. albicans, Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecalis, Prevotella intermedia a Peptostreptococcus anaerobius. Zubní gel s Aloe vera vykazoval zvýšený antibakteriální účinek proti S. mitis. [33]

Extrakce zubu

Náplasti Salicept (mrazem vysušený tampón obsahující acemannanový hydrogel) signifikantně (P<0,0001) snižuje incidenci alveolární ostitis ve srovnání s gelovou pěnou napuštěnou klindamycinem.[34]

Dentální lepidlo

Díky lepkavé a viskózní povaze acemannanu byl tento zapracován do dentálního lepidla a hodnocen z hlediska adhezivní síly v suchých a vlhkých podmínkách; Rovněž byla hodnocena cytotoxicita vůči lidským gingiválním fibroblastům.[35]


Závěr

Farmakologické vlastnosti Aloe vera byly revalidovány moderními vědami, což dokazuje, že tato rostlina má ohromný potenciál ve farmakoterapii.


Reference

[1] Ayurveda-Recipes.com/Aloe_vera . [Homepage on the Internet] [Accessed on 2011 July 4]. Available from: www.ayurveda-recipes.com/aloe_vera.html
[2] Josias H. Hamman: Composition and applications of aloe vera leaf gel. Molecules. 2008;13:1599–616. [PubMed]
[3] Reynolds T, Dweck AC.: Aloe vera leaf gel: A review update. J Ethnopharmacol. 1999;68:3–37. [PubMed]
[4] Chithra R, Sajithlal GB, Chandrakasan G. Influence of aloe vera on collegan characterstic in healing dermal wound in rats. Mol Cell Biochem. 1998;181:71–6. [PubMed]
[5] Chithra R, Sajithlal GB, Chandrakasan G. Influence of aloe vera on the glyglycosaminoglycan in the matrix of healing dermal wound in rat. J Ethanopharmacol. 1998;59:179–86. [PubMed]
[6] Yagi A, Egusa T, Arase M, Tanabe M, Tsuji H. Isolation and characterization of the glycoprotein fraction with a proliferation-promoting activity on human and hamster cells in vitro from aloe vera gel. Planta Med. 1997;63:18–21. [PubMed]
[7] Davis RH, Leitner MG, Russo JM, Byrne ME. Anti-inflammatory activity of aloe vera against a spectrum of irritants. J Am Podiatr Med Assoc. 1989;79:263–76. [PubMed]
[8] Thompson JE. Topical use of aloe vera derived allantoin gel in otolaryngology. Ear Nose Throat J. 1991;70:56. [PubMed]
[9] Dal’Belo SE, Gaspar LR, Maia Campos PM. Moisturising effect of cosmetic formulations containing Aloe vera extract in different concentrations assessed by skin bioengineering techniques. Skin Res Technol. 2006;12:241–6. [PubMed]
[10] Davis RH. Biological activity of aloe vera. SOFW Journal; 1993;119:646–49.
[11] Hutter JA, Salmon M, Stavinoha WB, Satsangi N, Williams RF, Streeper RT, et al. Anti-inflamatory C-glycosyl chromone from aloe barbadensis. J Nat Prod. 1996;59:541–3. [PubMed]
[12] Ito S, Teradaira R, Beppu H, Obata M, Nagatsu T, Fujita K. Properties and pharmacological activity of carboxypeptidase in Aloe arborescens Mill var. natalensis Berger. Phytother Res. 1993;7:S26–9.
[13] Habeeb F, Shakir E, Bradbury F, Cameron P, Taravati MR, Drummond AJ, et al. Screening methods used to determine the anti-microbial properties of Aloe vera inner gel. Methods. 2007;42:315–20. [PubMed]
[14] Heggers JP, Pineless GR, Robson MC. Dermaide aloe/aloe vera gel: Comparison of the antimicrobial effects. J Am Med Technol. 1979;41:293–4.
[15] Azghani AO, Williams I, Holiday DB, Johnson AR. A beta-linked mannan inhibits adherence of Pseudomonas aeruginosa to human lung epithelial cells. Glycobiology. 1995;5:39–44. [PubMed]
[16] Sydiskis RJ, Owen DG, Lohr J, Rosler KH, Blomster RN. Inactivation of enveloped viruses by anthraquinones extracted from plant. Antimicrob Agent Chemother. 1991;35:2463–6. [PMC free article] [PubMed]
[17] Tai-Nin Chow J, Williamson DA, Yates KM, Goux WJ. Chemical characterisation of the immunomodulating polysaccharide of Aloe vera L. Carbohydr Res. 2005;340:1131–42. [PubMed]
[18] Im SA, Oh ST, Song S, Kim MR, Kim DS, Woo SS, et al. Identification of optimal molecular size of modified Aloe polysaccharides with maximum immunomodulatory activity. Int Immunopharmacol. 2005;5:271–9. [PubMed]
[19] Khan MA, Tania M, Zhang D, Chen H. Antioxidant enzyme and cancer. Chin J Cancer Res. 2010;22:87–92.
[20] Kim HS, Lee BM. Inhibition of benzo (a) pyrene-DNA adduct formation by aloe barbedebsis miller. Carcinogenesis. 1997;18:771–6. [PubMed]
[21] Steenkamp V, Stewart MJ. Medicinal applications and toxicological activities of Aloe products. Pharm Biol. 2007;45:411–20.
[22] Ishii Y, Tanizawa H, Takino Y.: Studies of aloe. V. Mechanism of cathartic effect. Biol Pharm Bull. 1994;17:651–3. [PubMed]
[23] Surjushe A, Vasani R, Saple DG. Aloe vera: A short review. Indian J Dermatol. 2008;53:163–6.[PMC free article] [PubMed]
[24] Oral ulcers remedy gets FDA clearance. J Am Dent Assoc. 1994;125:1308–10. [PubMed]
[25] Garnick JJ, Singh B, Winkley G. Effectiveness of a medicament containing silicon dioxide, aloe, and allantoin on aphthous ulcers. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1998;86:550–6.[PubMed]
[26] Hayes SM. Lichen planus—Report of successful treatment with aloe vera. Gen Dent. 1999;47:268–72.[PubMed]
[27] Mansourian A, Momen-Heravi F, Saheb-Jamee M. Comparison of treatment efficacy of daily use of aloe vera mouthwash with triamcinolone acetonide 0.1% on oral lichen planus: A randomized double-blinded clinical trial. Am J Med Sci. 2011;342:447–51. [PubMed]
[28] Choonhakarn C, Busaracome P, Sripanidkulchai B, Sarakarn P. The efficacy of aloe vera gel in the treatment of oral lichen planus: A randomized controlled trial. Br J Dermatol. 2008;158:573–7. [PubMed]
[29] Salazar-Sanchez N, Lopez-Jornet P, Camacho-Alonso F, Sanchez-Siles M. Efficacy of topical Aloe vera in patients with oral lichen planus: A randomized double-blind study. J Oral Pathol Med. 2010;39:735–40. [PubMed]
[30] PDR for herbal medicines. 1st ed. 1998. p. 631.Montvale NJ. Medical Economics Company;
[31] Krinsky DL, Hawkins EB, Pelton R, Willis NA, La-valle JB. Natural therapeutics pocket guide. 2nd ed. Cleveland: Lexi-Comp, Inc; 2003. p. 379.
[32] Jittapiromsak N, Sahawat D, Banlunara W, Sangvanich P, Thunyakitpisal P. Acemannan, an extracted product from Aloe vera, stimulates dental pulp cell proliferation, differentiation, mineralization, and dentin formation. Tissue Eng Part A. 2010;16:1997–2006. [PubMed]
[33] George D, Bhat SS, Antony B. Comparative evaluation of the antimicrobial efficacy of aloe vera tooth gel and two popular commercial toothpastes: An in vitro study. Gen Dent. 2009;57:238–41. [PubMed]
[34] Poor MR, Hall JE, Poor AS. Reduction in the incidence of alveolar osteitis in patients treated with the SaliCept patch, containing Acemannan hydrogel. J Oral Maxillofac Surg. 2002;60:374–9. [PubMed]
[35] Tello CG, Ford P, Iacopino AM. In vitro evaluation of complex carbohydrate denture adhesive formulations. Quintessence Int. 1998;29:585–93. [PubMed]