Aloe vera zlepšuje paměť, schopnost učení a potlačuje deprese

název (cs) Aloe vera zlepšuje paměť a potlačuje deprese u myší.
název Aloe vera improves memory and reduces depression in mice.
publikace Nutr Neurosci. 2013 Nov;16(6):250-4. doi: 10.1179/1476830512Y.0000000050. Epub 2013 Feb 5. ISSN 1476-8305
1028-415X
autoři Halder S; Mehta AK; Mediratta PK vydáno 2013-02-12
pracoviště
(Indie)
University College of Medical Sciences, Delhi, India.
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23394255
překlad Diana Ballová datum 2013-04-14

Cíl

Aloe vera (barbadensis Mill., čeleď liliovitých) byla od starověku používaná při léčbě kožních chorob, infekcí a jako laxativum. Tato studie byla provedena, aby prozkoumala schopnost učení, paměť, deprese a lokomoce na zvířecích modelech jako efekt A. vera.


Metody

Pro posouzení učení a paměti bylo použito pasivní vyhýbání a vyvýšené křížové bludiště (druhy hodnotících testů, pozn. překl). Pro hodnocení deprese byly pořízeny testy nuceného plavání a zavěšení za ocas, na zhodnocení lokomoční aktivity byly použity testy rotační tyče a fotoaktometr.


Výsledky

Bylo zjištěno, že Aloe vera (200 a 400mg/kg, po) v testu pasivního vyhýbání značně zvyšuje zisk a udržuje nižší reakční dobu ve srovnání s kontrolami. Ve zvýšeném křížovém bludišti, nejvyšší použitá dávka (400mg/kg, po) Aloe vera, významně snižuje reakční dobu přenosu ve srovnání s kontrolami.

Test nuceného plavání, tak i test zavěšení za ocas ukázaly, že Aloe vera při všech podávaných dávkách (100, 200 a 400 mg/kg, po) podstatně snížila čas nehybnosti. Nicméně, pohybová aktivita neprokázala žádnou významnou změnu v testu rotace tyče a fotoaktometru.


Diskuse

Z uvedených pozorování může být tedy vyvozeno, že Aloe vera zlepšuje u myší učení a paměť a také zmírňuje deprese.