Aloe vera a triamcinolon při léčbě lupénky (psoriasis)

název (cs) Prospektivní klinická zkouška s náhodným výběrem, porovnávající lokální podání aloe vera s 0,1% triamcinolon acetonidem při lupénce malého až středního rozsahu
název A prospective, randomized clinical trial comparing topical aloe vera with 0.1% triamcinolone acetonide in mild to moderate plaque psoriasis
publikace Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, vol. 24(2), pages 168–172 ISSN 1468-3083
0926-9959
autoři Choonhakarn C 1); Busaracome P 1); Sripanidkulchai B 2); Sarakarn P 3) vydáno 2010-02
pracoviště
(Thajsko)
1) Division of Dermatology, Department of Medicine, Srinagarind Hospital Medical School, Faculty of Medicine, Khon Khaen University, Khon Kaen 40002
2) Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Khaen University, Khon Kaen 40002
3) Department of Biostatistics and Demography, Faculty of Public Health, Khon Khaen University, Khon Kaen 40002
e-mail c_choonhakarn_dermatologist@hotmail.com
c_choonhakarn@yahoo.com
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19686327
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-3083.2009.03377.x/abstract
překlad Jan Mizera datum 2011-03-17

důvod

Aloe vera je lokálně používána na různá kožní onemocnění, včetně lupénky, s dobrými výsledky.


cíl

Tato studie usiluje o srovnání účinku Aloe vera (AV) a 0,1% triamcinolon acetonidu (TA), při mírném až středním rozsahu strupů lupénky.


metoda

Byla navržena srovnávací (náhodně rozdělená, double-blind) studie trvající 8 týdnů. 80 pacientů, náhodně rozdělených, dostávalo buď AV, nebo 0,1% TA krém a jejich klinické odezvy byly vyhodnoceny pomocí indexu PASI (Psoriasis Area Severity Index – index závažnosti lupénkové oblasti) a indexu DLQI (Dermatology Life Quality Index – dermatologický index kvality života).


výsledek

Po 8 týdnech léčby byly průměrné hodnoty PASI u AV snížené z 11,6 na 3,9 => -7,7 a u TA skupiny snížené z 10,9 na 4,3 => -6,6. Meziskupinový rozdíl byl 1,1 (95% interval spolehlivosti -2,13;-0,16; P=0,0237). Průměrná hodnota DLQI se u AV skupiny snížila z 8,6 na 2,5 => -6,1 a u skupiny TA se snížila z 8,1 na 2,3 => -5,8. Meziskupinový rozdíl byl 0,3 (95% interval spolehlivosti -1,18;-0,64; P=0,5497). Po osmitýdenní léčbě nenásledovala žádná další etapa vyšetření.


závěr

Aloe vera krém by mohl být při snižování klinických symptomů lupénky účinnější než 0,1% triamcinolon acetonid krém, nicméně obě léčby mají podobnou účinnost při zlepšování kvality života pacientů se slabou až střední lupénkou.


souvislosti

Účinky Aloe vera gelu při léčbě orálního lichen planus