Vliv Aloe vera na složení moči a tvorbu ledvinových kamenů

název (cs) Změny ve složení moči dětí po konzumaci orálních dávek aloe (Aloe vera Linn.)
název Changes in urinary compositions among children after consuming prepared oral doses of aloe (Aloe vera Linn.)
publikace Journal of the Medical Association of Thailand (Chot Mai Het Thang Phaet), 89(8), (pages 1199-1205) ISSN 0125-2208
autoři Kirdpon S 1); Kirdpon W 2); Airarat W 3); Thepsuthammarat K 4); Nanakorn Somsong 5) vydáno 2006
pracoviště
(Thajsko)
1) Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen
2) Department of Radiology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen
3) Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen
4) Clinical Epidemiology Unit, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen
5) Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen
odkazy http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=17048430&dopt=Abstract
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=18159543
překlad Jan Mizera datum 2011-03-13

důvod

Močovody jsou trubice spojující ledviny s močovým měchýřem. Ledvinové kameny vznikají v močovodech většinou ze šťavelanu nebo fosforečnanu vápenatého. Vzácněji se vyskytují kameny struvitové, vznikající činností bakterií, nebo kameny z kyseliny močové nebo cysteinu.

Vzniklé kameny brání průchodu moči z ledvin do močového měchýře, což může vyvolat renální koliku, či dokonce vést k úplnému ucpání močovodu, které se projevuje prudkou a řezavou bolestí, zvracením a poruchami v držení rovnováhy. Bolest je způsobena zvýšením tlaku v močovodu, neboť organismus se snaží kameny vypudit. Tento závažný stav je také signalizován přítomností krve v moči.


cíl

Experimentální studie má tři cíle:

1) Zjistit množství citrátů a tartrátů v aloe gelu a poté v moči dětí před a po konzumaci čerstvého aloe gelu.
2) Zhodnotit změny ve složení moči subjektů po užívání aloe gelu.
3) Určit jaký význam má konzumace aloe gelu při prevenci tvorby ledvinových kamenů.


metoda

Ke klinickým testům se přihlásilo (s informovaným souhlasem) 13 zdravých chlapců ve věku 9-13 let. Subjekty přijaly 100 g čerstvě připraveného aloe gelu 2x denně po dobu 7 po sobě následujících dnů.

Ranní moč byla odebrána den před první konzumací aloe gelu (den 0), ve dnech 2 a 5 (konzumace aloe gelu) a v den 8 (1 den po dokončení).

Autoři zjišťovali množství moči, osmolalitu (látkové množství), draslík, sodík, vápník, magnézium, kyselinu močovou, citráty (citrany), tartráty (vinany), oxaláty (šťavelany), dovolený nárůst (permissible increment) vápníku (PI-Ca), oxalátů (PI-Ox), koncentrační poměr CaPO4 (CPR-CaPO) a poměr citrátu ke kreatininu.


výsledek

Koncentrace citrátů a tartrátů ve 100 g aloe gelu byla 96,3 mg a 158,9 mg. Objem ranní moči a vylučování citrátů v moči byly výrazně zvýšené (p<0.05), stejně tak PI-Ca a PI-Ox (p<0.05). Ostatní měření nebyla ničím pozoruhodná.


závěr

100 g aloe gelu obsahovalo 96,3 mg citrátů a 158,9 mg tartrátů což jsou běžné průměrné hodnoty pro thajské druhy ovoce. Změny chemického složení moči po konzumaci aloe vykazují potenciál pro prevenci tvorby ledvinových kamenů. Testy a zpracování výsledků proběhly na univerzitách v Thajsku.


souvislosti

Účinek Aloe vera gelu na složení moči u dospělých