Účinky Aloe vera gelu při léčbě orálního lichen planus

název (cs) Účinky aloe vera gelu při léčbě orálního lichen planus: náhodně rozdělené srovnávací zkoušky
název The efficacy of aloe vera gel in the treatment of oral lichen planus: a randomized controlled trial
publikace The British journal of dermatology, 158(3), (pages 573-577) ISSN 0007-0963
41408259
autoři Choonhakarn C 1); Busaracome P 1); Sripanidkulchai B 2); Sarakarn P 3) vydáno 2008-02-15
pracoviště
(Thajsko)
1) Division of Dermatology, Department of Medicine, Srinagarind Hospital Medical School, Faculty of Medicine, Khon Khaen University, Khon Kaen 40002
2) Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Khaen University, Khon Kaen 40002
3) Department of Biostatistics and Demography, Faculty of Public Health, Khon Khaen University, Khon Kaen 40002
e-mail c_choonhakarn_dermatologist@hotmail.com
c_choonhakarn@yahoo.com
odkazy http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=18093246&dopt=Abstract
http://www.mendeley.com/research/randomized-controlled-trial-compare-calcipotriol-betamethasone-valerate-treatment-cutaneous-lichen-planus/
překlad Jan Mizera datum 2011-03-15

důvod

Orální lichen planus je chronické zánětlivé onemocnění, které může být bolestivé zejména ve své atopické a erosivní formě. S různou úspěšností bylo vyzkoušeno již několik terapií. Existuje zpráva o případu, kdy byla aloe vera úspěšně použita při léčbě lichen planus.


cíl

Porovnat efektivitu aloe vera a placeba při lokální léčbě lichen planus.


metoda

Náhodný výběr a rozdělení testovaných subjektů. Testy porovnání výsledků s placebem metodou double-blind (subjekty neví, zda jim je podáváno placebo nebo preparát). 54 pacientů bylo náhodně rozděleno do 2 skupin, kterým byl po dobu 8 týdnů podáván aloe vera gel nebo placebo.


výsledek

Studie se zůčastnilo 54 po sobě jdoucích pacientů (34 žen, 20 mužů). U 83% pacientů byla nalezena erosivní ložiska, u 17% ulcerózní ložiska lichenu. Nejčastějším napadeným místem byl spodní ret. U 22 z 27 (cca 81%) pacientů bylo po 8 týdnech dosaženo dobré odezvy (pozitivních výsledků). U pacientů, kterým bylo podáváno placebo, bylo podobných výsledků dosaženo pouze u 1 pacienta z 27 (cca 4%). Navíc u 2 pacientů (7%) z těch, kterým byl podáván aloe vera gel, došlo k úplnému klinickému vyléčení. Pálivá bolest zmizela u 9 pacientů léčených aloe vera (33%) a také u 1 léčeného placebem (4%). Symptomy se zmírnily (dobrá odezva) nejméně u 50%. Symptomatické zlepšení o 50% bylo pozorováno u 17 pacientů léčených aloe vera gelem (63%) a u 2 pacientů léčených placebem (7%). V obou skupinách se neprojevily žádné vážné vedlejší účinky.


závěr

Aloe vera gel je statisticky výrazně účinnější než placebo v klinickém i symptomatickém zlepšení orálního lichen planus. Tudíž může být aloe vera gel považován za bezpečnou alternativní léčbu pacientů trpících orálním lichen planus.


souvislosti

Aloe vera a triamcinolon při léčbě lupénky (psoriasis)