Aloe vera a med zpomaluje růst Walkerova mozkového tumoru

název (cs) Ústní podávání Aloe vera a medu zpomaluje růst Walkerova tumoru zpomalením bujení buněk a zvýšením apoptózy v tumorové tkáni
název Oral administration of Aloe vera and honey reduces walker tumour growth by decreasing cell proliferation and increasing apoptosis in tumour tissue
publikace Phytotherapy research 2010 Sep 13 ISSN 0951-418X
1099-1573
autoři Tomasin R; Cintra Gomes-Marcondes MC vydáno 2010-09-15
pracoviště
(Brazílie)
Laboratory of Nutrition and Cancer, Department of Anatomy, Cell Biology and Physiology and Biophysics, Institute of Biology, State University of Campinas-UNICAMP, Campinas, 13083970, Sao Paulo, Brazil
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20839215
překlad Jan Mizera datum 2011-03-15

důvod

Rakovina je diagnostikována zhruba u 11 milionů lidí a je celosvětově zodpovědná za téměř 8 milionů úmrtí ročně. Výzkum v léčbě rakoviny ukázal důležitost podpůrných terapií.


cíl

Aloe vera by mohla zredukovat hmotu tumoru a snížit výskyt metastáz, zatímco med by mohl zpomalit růst nádoru. Tato studie ověřila vliv Aloe vera a medu na růst nádoru a na apoptózní procesy.


metoda

Měření velikosti tumoru, rychlosti množení buněk (Ki67-Ll) a Bax/Bcl-2 exprese během 7, 14 a 20 dní po implantování Walkerova karcinomu 256 do krys Winstar. Krysy byly rozděleny do 2 skupin:

Skupina WA – krysy s ložiskem tumoru, které dostávaly denně jako stravu roztok s dávkou 670 µL/kg Aloe vera a medu.
Skupina CW – krysy s tumorem, které dostávaly pouze 0,9% roztok NaCl.

Vliv Aloe vera a medu na růst nádoru byl pozorován skrz snížení relativní hmotnosti (%) a Ki67-Ll v tumorech WA skupiny, v porovnání se skupinou CW.


výsledek

Bax/Bcl-2 poměr se zvýšil v nádorech skupiny WA ve všech měřených časech.


závěr

Výsledná data ukazují, že Aloe vera a med mohou brzdit růst tumoru tím, že zpomalují množení buněk a zvyšují jejich náchylnost k apoptóze.


Souvislosti