Aloe vera gel urychluje hojení radiací postižené tkáně

název (cs) Orální podávání Aloe vera gelu urychluje hojení akutních ran, které je zpomalováno radiací, stimulací produkce transformačního růstového faktoru β a růstového faktoru fibroblastů
název Aloe vera oral administration accelerates acute radiation-delayed wound healing by stimulating transforming growth factor-β and fibroblast growth factor production
publikace American journal of surgery ISSN 1879-1883
0002-9610
autoři Atiba A 1,2); Nishimura M 3); Kakinuma S 3); Hiraoka T 3); Goryo M 4); Shimada Y 3); Ueno H 5); Uzuka Y 1,2) vydáno 2011-03-09
pracoviště
(Japonsko)
1) Laboratory of Small Animal Surgery, Department of Veterinary Medicine, Iwate University, 3-18-8 Ueda, Morioka, Iwate 020-8550
2) Department of veterinary Clinical Science, The United Graduate School of Veterinary Science, Gifu University, 1-1 Yanagido, Gifu
3) Department of Experimental Radiobiology for Children’s Health Research, National Institute of Radiological Sciences, Chiba
4) Department of Veterinary Pathology, Faculty of Agriculture, Iwate University, 3-18-8 Ueda, Morioka, Iwate 020-8550
5) Department of Small Animal Clinical Sciences, Rakuno Gakuen University, Hokkaido 069-8501
e-mail atiba_2003@yahoo.co.uk
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21396624
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002961010006124
překlad Jan Mizera datum 2011-03-18

důvod

Zpomalené hojení ran je výrazným klinickým problémem u pacientů, kteří byli předtím ozářeni radiací.


cíl

Studie zkoumá účinek pití Aloe vera gelu (AV) na akutní rány, jejichž hojení je zpomalováno radiací.


metoda

Účinek Aloe vera (AV) byl zkoumán na krysách vystavených radiaci a léčených AV v porovnání s krysami, které byly vystaveny radiaci bez léčby AV a v porovnání s kontrolní skupinou krys.

Potom, co byly krysy 3 dny lokálně ozařovány, byly na jejich hřbetech vytvořeny rány. Velikost ran byla měřena ve dnech 0, 3, 6, 9 a 12 po vytvoření ran. Tkáně ran byly vyšetřeny histologicky. Exprese transformačního růstového faktoru β-1 (TGF-β-1) a základního růstového faktoru fibroblastů (bFGF) byly vyhodnoceny imunohistochemií a řetězovou reakcí reverzně-transkripční polymerázy.


výsledek

Stahování ran bylo u skupiny AV ve dnech 6 a 12 po vytvoření ran výrazně urychleno. Navíc infiltrace zánětlivých buněk, depozice kolagenu, angiogeneze (tvorba nových krevních kapilár) a úrovně exprese TGF-β-1 a bFGF byly ve skupině AV výrazně vyšší, v porovnání s krysami, které byly pouze ozařovány bez léčby AV.


závěr

Tato data ukazují potenciál použití AV při zlepšení hojení akutních ran, zpomalovaném radiací, zvyšováním produkce TGF-β-1 a bFGF faktorů.


souvislosti

Aloe vera a hojení kožních ran u diabetes 2. typu