Aloe vera a hojení kožních ran u diabetes 2. typu

název (cs) Účinek orálního užívání Aloe vera na hojení kožních ran u krys s onemocněním Diabetes typu 2
název The Effect of Aloe Vera Oral Administration on Cutaneous Wound Healing in Type 2 Diabetic Rats
publikace The Journal of veterinary medical science / the Japanese Society of Veterinary Science ISSN 0916-7250
1347-7439
autoři Atiba A 1,2); Ueno H 1,3); Uzuka Y 1,2) vydáno 2010-12-17
pracoviště
(Japonsko)
1) The United Graduate School of Veterinary Sciences, Gifu University
2) Division of Small Animal Surgery, Department of Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iwate University
3) Department of Small Animal Clinical Sciences, Rakuno Gakuen University
e-mail atiba_2003@yahoo.co.uk
odkazy http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21178319
http://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/advpub/0/advpub_1012080408/_article
překlad Jan Mizera datum 2011-03-12

důvod

Jednou z komplikací u Diabetes mellitus je zpomalené hojení ran.


cíl

Tato studie byla plánována, aby zjistila vliv orálně podávané aloe vera na hojení otevřených ran u krys s diabetes 2. typu.


metoda

Na hřbetech krys byly v plné anestézii vytvořeny otevřené rány v plné tloušťce kůže o rozměrech 1,5 x 1,5cm. Tyto krysy byly rozděleny do 2 skupin: kontrolní skupina (skupina C) a skupina s orálním podáváním aloe vera (skupina A). Oblast každé rány byla měřena ve dnech 1, 2, 4 a 8 po vytvoření ran. Stavy (stupně) granulačního pletiva v ranách byly histopatologicky vyhodnoceny. Exprese transformačního růstového faktoru TFG-β1 a vasculárně-endoteliálního růstového faktoru VEGF byly určeny imunohistochemicky.


výsledek

Rány byly u skupiny A ve dnech 2, 4 a 8 výrazně stažené. Histologické výsledky odhalily, že byla ve skupině A podpořena infiltrace zánětlivých buněk, angiogeneze (tvorba nových krevních kapilár), depozice extracelulární matrix a epitelizace (tvorba nového epitelu). Imunohistochemické výsledky ukázaly zvýšení TGF-β1- a VEGF- protein-pozitivních buněk v den 4 po vytvoření ran.


závěr

Vyvodili jsme, že orální podávání aloe vera urychlilo hojení ran u krys s diabetem 2. typu. Všechny testy a zpracování výsledků proběhly na univerzitách v Japonsku.


souvislosti