Fytosteroly z Aloe vera, jaterní geny a metabolické poruchy při obezitě a diabetes

název (cs) Orálně podané fytosteroly z Aloe vera upravují průběh exprese jaterních genů a zmírňují s obezitou asociované metabolické poruchy u ZDF (Zucker Diabetic Fatty) potkanů
název Oral Ingestion of Aloe vera Phytosterols Alters Hepatic Gene Expression Profiles and Ameliorates Obesity-Associated Metabolic Disorders in Zucker Diabetic Fatty Rats.
publikace Journal of Agricultural and Food Chemistry [60(11):2799-2806]; DOI: 10.1021/jf204465j ISSN 0021-8561
autoři Misawa E; Tanaka M; Nomaguchi K; Nabeshima K; Yamada M; Toida T; Iwatsuki K vydáno 2012-03-21
pracoviště
(Japonsko)
Functional Food Research Department, Food Science & Technology Institute, Morinaga Milk Industry Co. Ltd. , Higashihara 5-1-83, Zama, Kanagawa 228-8583, Japan
e-mail e_misawa@morinagamilk.co.jp
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22352711
http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jf204465j
překlad Jan Mizera datum 2012-03-25

cíl

Zkoumali jsme účinek orálního požití lophenolu (Lo) a cykloartanolu (Cy), což jsou dva antidiabetické fytosteroly izolované z Aloe vera, na metabolismus glukózy a lipidů u ZDF potkanů (laboratorní potkan, vyšlechtěný pro účely „simulace“ stavu pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu).

mechanismus lophenol, cykloartanol


výsledek

Zjistili jsme, že podávání Lo a Cy potlačilo, při nahodilých měřeních a při měřeních během hladovky, hladiny glukózy a výrazně snížilo množství viscerálního tuku. Také jsme zaznamenali, že léčba Lo a Cy vedla ke snížení hladiny tuků v séru a játrech (triglycerid, neesterifikované mastné kyseliny a celkový cholesterol). Lo a Cy léčba navíc vedla k tendenci pro snížení hladiny sérového proteinu MCP-1 a zvýšení hladiny sérového adiponektinu (má protizánětlivý a protiapoptický efekt, pozn. překl.). Navíc byly podáním sterolů z aloe vera výrazně sníženy hladiny jaterních genů kódujících glukoneogenetické enzymy (G6 pase, PEPCK; enzymy účastnící se tvorby glukózy v játrech a ledvinách, zejména při hladovění), lipogenické enzymy (ACC, FAS) a SREBP-1. Oproti tomu zvýšilo podávání Lo a Cy mRNA glykolytického enzymu (GK) v játrech. U Lo a Cy léčených ZDF potkanů byla, oproti kontrolní skupině neléčených ZDF potkanů, pozorována zvyšující se exprese jaterních β-oxidačních enzynmů (ACO, CPT1) a PPARα v ledvinách.


závěr

Vyvozujeme z toho, že steroly obsažené v aloe vera upravily expresi genů vztahujících se k metabolismu glukózy a tuků, a zmírnily projevy poruch metabolismu asociovaných s obezitou a diabetem u ZDF potkanů. Tyto poznatky naznačují, že by steroly v aloe vera mohly být užitečné při prevenci a léčbě metabolických poruch spojených s obezitou a diabetem (potkanů).


souvislosti

Aloe vera a hojení kožních ran u diabetes 2. typu