Studie Aloe vera [4]

Farmakologické vlastnosti Aloe vera

V gelu z listů Aloe vera byly identifikovány vitamíny, minerály, enzymy, cukry, antrachinony, fenolové sloučeniny, lignin, saponiny, steroly, aminokyseliny a salicylová kyselina. Velký význam mají polysacharidy, které jsou považovány za původce prospěšných účinků, jako jsou hojení ran, proti-houbové, protizánětlivé, proti-rakovinné a imunomodulační účinky.


Experimentální model roztroušené sklerózy a terapie s Aloe vera

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému. Testování terapeutického vlivu Aloe vera na samečcích myší s roztroušenou sklerózou značí, že Aloe vera může zmírnit progresi onemocnění v experimentálních modelech sclerosis multiplex.


Účinky Aloe vera gelu u obézních pacientů s prediabetem a neléčeným diabetem

Zjištění metabolických účinků komplexu aloe vera gelu (Aloe QDM komplex) u obézních pacientů s prediabetem a časným neléčeným diabetem na tělesnou hmotnost, tělesný tuk a inzulinovou rezistenci.


Srovnání účinků propolisu, Aloe vera a chlorhexidinu proti Enterococcus faecalis

Při endodontické léčbě je důležité odstranit bakterie z kořenových kanálků , včetně Enterococcus faecalis. Studie je zaměřena na srovnání antibakteriálních účinků propolisu, Aloe vera a chlorhexidinu. Ukazuje se, že alkoholové extrakty propolisu a některých frakcí Aloe vera gelu mohou být účinné při desinfekci kořenového kanálku.