Studie Aloe vera [3]

Působení extraktu aloe vera na buňky lidské rohovky

Oční onemocnění (zánět spojivek, očního vaku, degenerativní změny), jsou stále závážným problémem. Mezi nové léčebné metody patří použití léčivých rostlin. Aloe vera zlepšuje léčení ran a vykazuje imunomodulační, protizánětlivé a antioxidační vlastnosti. Extrakty z Aloe mohou být použity v očních kapkách na léčbu zánětů a dalších onemocnění vnějších částí oka včetně rohovky.


Aloe vera zlepšuje paměť, schopnost učení a potlačuje deprese

Je známo, že od starověku lidí používali Aloe vera na kožní problémy, proti infekcím a jako laxativum. Cílem této studie je něco jiného. Zjištění účinků 'per os' podávaného Aloe gelu na paměť, deprese, lokomoce a schopnost učit se u zvířecích modelů.


Emodin a Aloe-emodin potlačují proliferaci buněk rakoviny prsu

Z poznatků a dat získaných v této studii je patrné, že emodin a aloe-emodin specificky potlačují proliferaci buněk rakoviny prsu tím, že rozdílnými mechanismy narušují stabilitu ERα proteinu. Závěrem studie je náznak možného budoucího využití antrachinonů z aloe při prevenci a léčbě rakoviny prsu.


Popáleniny 2. stupně: Aloe vera gel nebo sulfadiazin stříbrný?

V této intervenční studii se srovnávají účinky Aloe vera gelu proti krému s 1% sulfadiazinu stříbrného při léčbě povrchových popálenin 2. stupně.

Do studie bylo zahrnuto 50 pacientů, náhodně rozdělených do 2 skupin. U pacientů ošetřovaných Aloe Vera gelem byla pozorována časnější epitelizace rány a rychlejší úleva od bolesti. Léčba gelem z aloe je navíc finančně efektivnější.


Účinky kaše z Aloe vera proti HIV infekci

Jedná se o předběžnou studii, ve které byla desíti mladým pacientkám, které nesplňovaly kritéria pro nasazení antiretrovirových léků, podávána kaše z Aloe vera.

Během jednoho roku byly srovnávány s kontrolní skupinou dvaceti věkově blízkých pacientů užívajících antiretrovirotika. Předběžná data naznačují, že by orálně užívaná aloe vera mohla pomoci HIV pozitivním pacientům.